مرکز ارتباط با ما  ،  پرتال جامع سایت رهبران شیعه


پرتال  رهبران شیعه :                                          Globe آدرس سایت : http://shia-leaders.com/portal

sms-256  سامانه پیامکی  :  ۳۰۰۰۷۲۹۰۰۰۶۶۷۲                12633-200  پست الکترونیک : portal [at] shia-leaders.com


پرتال طراحی و توسعه :                                        Globe آدرس سایت : http://shia-leaders.com/design

sms-256  سامانه پیامکی  : ۵۰۰۰۲۴۱۰۰۲۰۰۹۱                    12633-200  پست الکترونیک : design [at] shia-leaders.com


فروشگاه بزرگ ایرانیان :                                         Globe  آدرس سایت : http://shia-leaders.com/shop

sms-256  سامانه پیامکی  :  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳                    12633-200  پست الکترونیک : shop [at] shia-leaders.com