شنبه , آذر ۲۴ ۱۳۹۷
  • آرامشی از جنس صاحب الزمان

  • عشق یعنی رهبرم سیدعلی

  • آیا کریستف کلمب یهودی بوده است؟

    كلمب،خود را برگزيده خدا مي‏دانست.هنگام معامله با«فرديناند»و«ايزابل»با سماجت تكرار مي‏كرد كه اين خواست خداست كه او سرزمينهاي جديد را كشف‏ كند؛زيرا از اين طريق،منابع مالي لازم براي يك جنگ صليبي تازه را به دست‏ خواهد آورد.اين استدلال تأثير عميقي بر زوج پادشاهي بخشيد.فكر يك جنگ‏ صليبي جديد،همان طور كه در نظر«هانري»دريانورد مقدّس به شمار مي‏رفت،

    بیشتر بخوانید »