رفتن به بالا

  • على علیه السلام سیماى عدالت

    تاريخ جهان ، مردان بزرگ و برجسته ، فراوان دارد، اينها نوابغ و بزرگانى هستند كه بهتر و عميقتر از هم عصران خود فكر مى كنند. شعاع ديدشان از ديگر افراد ملّت خود نافذتر و تموج فكريشان از سايرين بيشتر است . دنيا در پيشگاه چنين مردانى تواضع مى كند و آنها را به نام نابغه قرن مورد احترام و تجليل قرار مى دهد... ولى ... ولى در اين بين ، گاه مردانى ظهور مى كنند كه عظمت آنها مربوط به يك ...
  • على (علیه السلام ) و تشکر از همسر

    شكى نيست كه (فاطمه زهرا) عليهماالسلام در خانه اميرالمؤمنين فوق العاده صبر و شكيبايى داشت ، و با فقر مالى و عدم رفاه زندگى مدارا كرد و در برابر فشارهاى سياسى كه به امير مؤمنان وارد مى شد، و روح زهرا عليهاالسلام را به شدت آزار مى داد تحمل كرد! و در اين ميادين آن چنان امتحان داد كه ملائكه را به تعجب واداشت ، و تاريخ اسلام را از اين حوادث تلخ شرمنده ساخت !! فاطمه در حالى كه ...
  • ممسوس فی ذات الله

    آيا حديث زير از لحاظ سندي معتبر است و اگر معتبر است معناي آن چيست؟ «قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): ‌‍لا تسبوا عليا فانه ممسوس في ذات الله» اگر اين حديث درست باشد چون اميرالمؤمنين (عليه السلام) ممسوس در ذات خداوندي است و كسي نمي تواند از اين جلوتر رود آيا تكامل را براي حضرت(ع) نفي نمي كند؟ چون ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) هر چند كامل هستند اما باز هم مي توانند كامل تر ...