رفتن به بالا

  • دروغی‌ به‌ بزرگی‌ «رنسانس»

     اشاره در آنچه گفته‌اند و نوشته‌اند، «رنسانس» را مبدأ نوزایی مغرب زمین و آغاز حرکت به سوی «مدرنیسم» نامیده‌اند. چه آن‌که زوال حاکمیت کلیسا در مغرب زمین – که به زعم عده‌ای علت تامّه تاریکی مغرب دانسته شده است – معلولی از آموزه‌های تحریف شده مسیحیت در آن عصر و پیش از آن، فقر کلامی و ضعف فلسفی این آیین، خشونت و شدت عمل کلیسا در مواجهه با مخالفان فکری خود و اقبال ...
  • زندگی در فرقه مسیحی آخرالزمانیِ «فرزندان خدا»

    «فرزندان خدا» نام فرقه‌اي مسيحي است كه در 1968 در امريكا تأسيس شد. رهبر اين فرقه، ديويد برنت كه از يك گروه تبليغ مسيحيت اخراج شده و با كليسا مخالف بود، خود را پيامبر خدا معرفي مي‌كرد و مدعي الهامات و پيشگويي‌هايي بود، از جمله اينكه دنيا در سال 1993 به پايان خواهد رسيد. تا آن زمان اعضاي فرقه كه به آنها تلقين مي‌شد منتخبان خدا هستند، وظيفه داشتند ساير مردم را كه همه منحرف ...