درخواست ثبت همکاری

*
*
*
*
*
*
*
CAPTCHA image

مرام نامه سایت رهبران شیعه

در سایت رهبران شیعه مرام نامه ای در جریان است که به واسطۀ آن در محیط کاری یکدیگر را ” با مرام ” خطاب می کنیم. اگر تمایل به همکاری در سایت رهبران شیعه را دارید بدانید که این مرام نامه برای ما مهمتر از مهارت ها و افتخارات شماست و اگر با ما دست یاری می دهید باید :
  • قبل از کسب درآمد، عاشق کارتان باشید و با آن زندگی کنید. قبل از کار زندگی در جریان است.
  • اجتماعی باشید، به فکر منافع تیم باشید نه منافع شخصی. در نهایت منفعت تیم، بیشتر به نفع شماست.
  • قدرت ایجاد داشته باشید ولی دوباره کاری نکنید.
  • در یک حوزۀ خاص حرفه ای باشید و در سایر حوزه ها آگاه.
  • پیشنهادهای کاربردی بدهید و از فرصت ها استفاده کنید.
  • زکات علم‌تان را به موقع بپردازید !
  • بپذیرید که کیفیت پروژه با تیمی متخصص، بیشتر از کیفیت پروژه با فردی متخصص است.
  • خوش قول و در زمان سنجی دقیق باشید.
  • در پی کسب ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایی باشید ولی طمع کار نباشید.
  • قدر توانتان تلاش کنید و مطمئن باشید که روزی را خدا می دهد.

مطمئن باشید مرام نامه ما خیلی با روحیات شما سازگار است ، اگر خوندید و اون رو قبول داشتید از فرم روبرو ما را در جریان قرار دهید .