گلچین رمضان ۱۳۸۱ سید جواد ذاکر به تعداد ۲ قطعه ( ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه ) بصورت مستقیم از سرور سایت رهبران شیعه .

 

11

0
0