گلچین رمضان ۱۳۸۲ مرحوم سید جواد ذاکر به تعداد ۹ قطعه ( ۱ ساعت و ۱۱دقیقه و ۱۱ ثانیه ) بصورت مستقیم از سرور سایت رهبران شیعه .

 

 

11

0
0