دانلود مداحی ( سینه زنی شور ) مربوط به مدافعان حرم بصورت مستقیم از سرور سایت رهبران شیعه

هشدارهائى در بکارگیرى افراد در دولت (۱)

افرادى که سابقه خوبى نداشته اند در کارهاى مهم بکار نگیرید

اشخاصى که اداره مى کنند یک جائى را باید از اول ارزیابى شود که این اشخاص چکاره بوده اند، سوابقشان چیست و تحصیلاتشان در کجا بوده ، چه رویه اى در تحصیلات داشته اند و بعد از انقلاب چه وضعیتى داشته اند،قبلا چه وضعیتى داشته اند، افکارشان قبلا چه بوده . اگر کسى افکارش منحرف بوده و حالا بیاید ادعا بکند که من برگشته ام ، ما باید قبول کنیم ، اما نباید او را مجله نویس کنیم ، این دو، با هم فرق دارد. بسیارى از اشخاص هستند که مى آیند و مى گویند ما توبه کردیم ، البته توبه آنها قبول است ، لکن نمى شود آنها را سرکارى گذاشت که آن کار اهمیت دارد، براى اینکه ما نمى دانیم این شخص به حسب واقع توبه کرده است یا مى خواهد با کلمه توبه ما را بازى دهد. ما قبول مى کنیم که در جامعه مسلمین مثل سایر مسلمانان با او عمل کنیم ، اما نباید رادیو تلویزیون را به دست او بدهیم و یا او را در رادیو تلویزیون راه دهیم و یا مجله اى که براى تربیت افراد و براى ترویج مسیر اسلامى ملت است ، به دست او بدهیم و یا نوشته هایش را به دست او بسپاریم . ما نباید خوش باور باشیم ، خیلى از اشخاص هستند که تمام حرف هایشان حرف هاى اسلام است ، تمام حرف هایشان حرف هاى نهج البلاغه است ، تمام حرف هایشان حرف هاى قرآن است ، لکن مسیرشان این نیست . اشخاصى هستند که این راه را پیش گرفتند براى اینکه خودشان را در جامعه جا بزنند و آن مقصدى را که دارند عمل کنند.

باید قبول کنیم یک کسى که فرض کنید قبلا عاصى بوده ، این آدم مسلمان است و به او ترتیب اثر اسلام هم بدهیم . مثلا فرض کنید یک دزدى آمده توبه کرده است ، توبه دزد قبول است اما آیا شما مى توانید سرمایه هایتان را دست او بدهید و به او بسپارید؟ خیر، چون این عقلائى نیست ، ممکن است این دزد براى اینکه سرمایه دستش بیاید، توبه کرده است و ما موظفیم که در ظاهر قبول کنیم که دزد توبه کرده است و حتى اگر یک توبه اى هم که ظواهرش هم درست بوده ، کرده باشد، مى توانیم در نماز هم به او اقتدا کنیم ، اما نمى توانیم چیزى که در او امانت و دیانت لازم است ، به دست او بدهیم . از همه بدتر همین مجلات است ، همین مطبوعات و رادیو تلویزیون است و همین چیزهائى است که براى تربیت جامعه لازم است . یک نفر آدم که قبلا فرض کنید انحراف داشته کمونیست بوده و حالا آمده است و مى گوید حرف هاى آنها درست نبوده و من برگشته ام ، مى گوئیم بسیار خوب ، شما برگشته اید، اما ما نمى توانیم این شخص را در رادیو تلویزیون راهش دهیم و بگوئیم مردم را تربیت کن ، چون ممکن است کمونیست باشد لکن ما را بازى دهد، ما مکلفیم با این شخص ‍ در ظاهر، عمل مسلمانى بکنیم در صورتى که در عقیده کمونیست نشده باشد که آن مساءله دیگرى است . شما نمى توانید در مجله اى که دارید افرادى را انتخاب کنید که در سابقه شان انحراف بوده است به حساب اینکه حالا دیگر خوب شده است و آدم مسلمانى است و به این حساب او را در روزنامه تان وارد کنید اینکه او خیلى خوب است براى خودش ، ما نمى گوئیم بد است اما نمى توانیم مطلبى را که در تربیت یک ملتى و در سرنوشت یک ملتى دخالت دارد، به دست او بدهیم . این از مسائل مهمى است که در همه جا باید رعایت شود.

اینکه ما بگوئیم اشخاصى که مى گویند ما خوب هستیم و باید وارد شویم و هر جائى که سرنوشت ملت است به دست او بدهیم ، این ساده اندیشى است و توجه نداشتن به مسائل است . ممکن است یک نفر آدم خیلى خوب هم ، خوب و متعهد باشد لکن اشتباه داشته باشد، اشتباه براى او چیزى نیست اما براى یک ملت ممکن است صدمه وارد شود. فرض کنید اگر یک اشتباهى در ارتشى واقع شود و یا رئیس ارتش اشتباه کند، فقط خودش معاقب آن نیست که اشتباه کرده است چون انسان همیشه اشتباه مى کند اما ممکن است یک اشتباه یک ملت را به باد دهد. ممکن است در یک مجله اشتباهى باشد، لکن باید اشخاص دیگرى هم ببینند این مجله را تا اگر اشتباه شده است ، رفع کنند و آنوقت منتشر بشود. کار، کار مهمى است در مطبوعات در رادیو تلویزیون و در این وسائلى که تقریبا عموم مردم نگاه مى کنند و یا مى شنوند، نمى شود گفت ما حالا اشتباه کردیم و فردا اشتباه نمى کنیم . الان نوشته اى براى من که راجع به روزنامه اى که اشتباه کرده است آورده اند، من نمى گویم که عمدى بوده ، ممکن هم هست که عمدى باشد، اما اشتباهى کرده است که این اشتباه براى مملکت مضر بوده است . در هر صورت به مسائل باید توجه شود، ما به این هیاهوئى که در اطراف مى شود و تضعیف مى کنند نباید اعتنا کنیم .(۱)

پی نوشت :

۱-صحیفه نور جلد:۱۳ صفحه :۲۴۹

فرآوری و تنظیم مطلب : سایت رهبران شیعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code