بایگانی/آرشیو برچسب ها : رضا پهلوی

افشای دزدی دختر رضا پهلوی، سلطنت طلب ها را به تکاپوانداخت

 ایندیپندنت فارسی که در این دزدی، نور پهلوی را همراهی کرده در توجیه این اقدام، عدم عضویت ایران در باشگاه بین المللی حقوق نشر مولف را بهانه کرده است!     سولماز دریانی نیز در پاسخ به این توجیه ایندیپندنت فارسی تاکید کرد که مجلات و رسانه هایی که تحت …

بیشتر بخوانید »