بسم الله، بـإذن الله، به إذن فاطمه همان پهلو شکسته، همان که پای قتلگه محزون نشسته، سر داده نوحه (حسین من حسین من غریب مادر)..

فرآوری و تنظیم مطلب : سایت رهبران شیعه

0
3