آرشیو هرچی میگیرم دلم روز و شبا آروم میگیره دلم با یاد شما – سید رضا نریمانی